วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
อำเภอกบินทร์บุรีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
: 16 ก.ค. 63
89

เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2563 นายวัลลพ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ Big Cleaning Day ที่โรงเรียนบ้านกรอกปลาไหล หมู่ 6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่แพร่เขื้อไข้เลือดออกจากยุง รวมทั้งเยี่ยมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนปลอดภัยจากโรคดังกล่าว นอกจากนั้น นายวัลลพ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ยังมอบหน้ากากอนามัย

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ