วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
หนุ่มวิศวะลาออกจากงาน มาสานต่อสวนละมุด-มะม่วง ของครอบครัวจนได้ผลดีเยี่ยม
: 14 มี.ค. 63
2.9k

นายสิทธิชัย ขวัญทอง อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 623 หมู่ที่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เผยว่า ตนได้ลาออกจากการทำงานทางด้านอิเลคโทรนิค การออกแบบ และเขียนแบบจากกรุงเทพฯ มาดูแลสวนละมุดในเนื้อที่ 16 ไร่ของครอบครัวในปี 2556  เนื่องจากตนมั่นใจว่า การทำสวนผลไม้แบบภูมิปัญญาชาวบ้าและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ควบคู่กันนั้น จะสามารถสร้างรายได้ที่ดีอย่างแน่นอน เนื่องจากสวนละมุดนั้นในแต่ละมีสามารถเก็บผลผลิตได้ นานถึง 8 – 10 เดือน

สำหรับสวนละมุดของตนซึ่งเป็นพันธุ์กระสวยมาเลนั้นจะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 150,000 บาท/ไร่ ส่วนการดูแลบำรุงรักษาละมุดนั้นตนจะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการป้องกันปราบปรามศัตรูพืชมาใช้ พร้อมกันนั้นตนก็ได้คิดออกแบบเครื่องรถตัดหญ้า เครื่องฉีดฮอร์โมน เครื่องคัดแยกละมุด  ฯลฯ มาใช้เองอีกด้วย ซึ่งมีบริษัทเอกชนหลายรายแล้วที่ต้องการให้ตนผลิตเครื่องมือดังกล่าวให้แต่ตนไม่มีเวลาดำเนินการได้

สำหรับผลผลิตละมุดของตนนั้น ไม่มีปัญหาในการจำหน่ายแต่อย่างใด ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามารับซื้อในสวนในราคากิโลกรัมละ 40 – 65 บาท โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบี่ ภูเก็ต กระบี่ และ จ.สงขลา มีความต้องการสะมุดสูงมาก   เนื่องจากผลผลิตละมุดของตนเป็นละมุดปลอดสารพิษ และเป็นมิตรกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตามในขณะนี้ตนได้ขยายการปลูกละมุดออกไปอีก 4 ไร่ เพื่อให้เพียงพอกับผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด

นอกจากนั้นตนยังให้การดูแลสวนมะม่วงพันธุ์มันศาลายา มะม่วงพันธุ์ขุนศรี  และมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น  ในเนื้อที่ 12 ไร่ ให้กับพี่สาวด้วย โดยผลผลิตดังกล่าวจะมีพ่อค้า  แม่ค้า ทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อถึงในสวนเช่นกัน ทำให้ครอบครัวของตนและพี่สาวที่ยังไม่แต่งงานมีรายได้ที่น่าพอใจยิ่ง ในส่วนของศัตรูพืชที่นำภูมิปัญญาชาวบ้านมากำจัดทั้งสวนละมุด และมะม่วงนั้น ประกอบด้วย หนอนไชต้น ไชลูก แมลงวันทอง เพลี้ยแป้ง และมด  โดยได้รับการดูแลจาก จนท.สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย.

สุธรรม คงเพชร / รายงาน

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่น่าสนใจ