วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
เกษตรกรพัทลุง รวมกลุ่มปลูกแตงโมส่งจำหน่ายทั่วภาคใต้ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
: 17 มี.ค. 63
2.6k

นายอาทร นุยาศิษย์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในฐานะประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชระยะสั้นลุ่มน้ำปากพนัง กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใน  ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จะประกอบอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งรายได้จากอาชีพดังกล่าวมีน้อยมาก โดยสาเหตุสำคัญมาจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในทุกๆปีที่ผ่านมาหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการทำนา ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชระยะสั้นลุ่มน้ำปากพนัง  ได้ร่วมกับนางกุหลาบ ศรีอินเกื้อ กำนัน ต.แหลมโตนด  อ.ควนขนุน และสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน ได้ตั้งกลุ่มปลูกแตงโม “แหลมโตนด”ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันหลายปีแล้ว โดยใช้พื้นที่ร่องสวนมะพร้าวน้ำหอม  ยางพารา สวนปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 1-3 ปี เป็นพื้นที่ปลูกแตงโมตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรจากพื้นที่หมู่ที่ 2 – 7 ต.แหลมโตนด เข้าร่วมการปลูกแตงโม “ แหลมโตนด “  70  ราย ในพื้นที่มากกว่า 600 ไร่ ส่วนพันธุ์แตงโมที่ปลูกนั้นประกอบด้วยพันธุ์โบอิ้ง เมย่า และพันธุ์ซุปเปอร์แมน

ทางด้านนางกุหลาบ ศรีอินเกื้อ กำนัน ต.แหลมโตนด กล่าวว่า จากการที่พื้นที่การปลูกแตงโมดังกล่าวอยู่นั้นที่ของโครงการลุ่มน้ำปากพนัง จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในการปลูกแต่อย่างใด  ส่วนดินก็เป็นดินปนทรายทำให้แตงโมมีรสหวาน กลมกล่อม เนื้อแน่น เนื้อเป็นทราย จึงทำให้แตงโม “ แหลมโตนด “ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างจังหวัดที่สูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สตูล สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และ จ.ภูเก็ต ฯลฯ  เข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูกในราคา กิโลกรัมละ 5  - 7 บาท ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 18,000 – 20,000 บาท มั่นใจว่าในปีนี้แตงโมแหลมโตนด ซึ่งใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการบำรุง ไม่มีการใช้สารเคมีมาใช้โดยเด็ดขาด จึงเป็นแตงโมที่ไร้สารพิษ เป็นมิตรกับผู้บริโภค  จนเป็นที่นิยมของพี่น้องชาวภาคใต้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตนมั่นใจว่าในปีนี้แตงโม “ แหลมโตนด ” จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม แตงโม ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชระยะสั้นลุ่มน้ำปากพนัง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทอย่างแน่นอน

ข่าว/ภาพ : สุธรรม คงเพชร

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่น่าสนใจ