วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ปชส.ปทุมธานี ร่วมกับสื่อมวลชน ติดตามงานราชการส่วนภูมิภาค ในโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
: 15 ก.ค. 63
87

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อ.เมืองปทุมธานี ชั้น1 ณ.ที่ว่าการ อ.เมืองปทุมธานี สนง.ปชส.จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.เมืองปทุมธานี บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย น.ส.อรสา ตั้งใจจิต ผช.ปชส.จ.ปทุมธานี (รท.ปชส.จ.ปทุมธานี) พร้อมนำพาคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามโครงการทั้งนี้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี

นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.เมืองปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า สำหรับโครงการที่สวนเทพปทุมแห่งนี้นั้น ทาง จังหวัดปทุมธานี ได้มีการดำเนินการครั้งนี้เป็นโครงการที่ 2 ในการปรับปรุงพื้นที่ถนน 280 ตารางเมตร ต่อเนื่องจากลานเอนกประสงค์ พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ความยาว 300 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินงบประมาณ 2,347,600 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคกลางปริมณฑล) ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สำหรับการดำเนินการเสร็จไปแล้วร่วม 80 % โดยคาดว่าผู้รับเหมาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้.

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ