วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ตม.นนทบุรี ลุยตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว ป้องกัน การแพร่ระบาด(COVID-19)
: 15 ก.ค. 63
92

ตม.จว.นนทบุรี ดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่รัฐกำหนด ตม.จว.นนทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ใจหลวง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.นนทบุรี ได้บูรณาการร่วม ฝ่ายปกครองนำโดย ปลัด อ.บางบัวทอง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.บางบัวทอง ร่วมกันกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้น กรณีต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ จว.นนทบุรี โดยร่วมกันตรวจสอบ แคมป์คนงานก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านมัณฑนาเวสเกต ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 64 ราย (ชาย 44 คน หญิง 20 คน) สัญชาติ กัมพูชา 13 ราย (ชาย 9 คน หญิง 4 คน) รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 77 ราย โดยแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีไข้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นปกติ แต่พบว่าไม่มีการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 จำนวน 5 ราย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ