วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ Face Shield ดูแล จนท. เก็บขนขยะ 50 เขต
: 19 มี.ค. 63
672

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อมอบให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ขยะเปียกและขยะแห้ง ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันผลิตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นผลงานการประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ ช่วยป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสสิ่งปฏิกูลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน.

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.