วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
วัดบางเดื่อ เปิดวังมัจฉา เขตอภัยทาน แหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมเปี่ยมสุข New Normal
: 30 มิ.ย. 63
132

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ณ ท่าน้ำสวนพุทธธรรม วัดบางเดื่อ ม.4 ถนนปทุมธานีสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หมู่บ้านรักษาศีล 5 และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวัดบางเดื่อ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่ายฯ จัดให้มีกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ “ปฐมฤกษ์ ปล่อยปลา 999 กิโลกรัม เปิดวังมัจฉา แหล่งท่องเที่ยวเปี่ยมเมตตาพาสุขใจ”

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสุวรรณวรการ รองเจ้าคณะ อ.ลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะ อ.คลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พระครูสุนทรธัญรักษ์ เจ้าคณะ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ พระครูสมุห์สุพจน์ สุภกิจฺโจ เลขานุการเจ้าคณะ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ

และได้รับเกียรติจากนายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรี ต.บางเดื่อ น.ส.สุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต น.ส.พิทยรัศมิ์ ชินวิรารัฒน์ และนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมกันตัดริบบิ้นมหามงคลเพื่อเปิดท่าน้ำสวนพุทธธรรม เขตอภัยทาน วัดบางเดื่อ

พร้อมกับพิธีปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จำนวน 999 กิโลกรัม เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ เป็นสามัคคีบุญ ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมมีคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการคัดกรองด้านสุขภาพ ตามแนวปฏิบัติป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับพิธีกรรมฯ เริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.00 น. ผู้ร่วมพิธีฯ ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล 5 จากนั้น พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะ ร่วมกันตัดริบบิ้นมหามงคลเพื่อเปิดท่าน้ำสวนพุทธธรรม เขตอภัยทาน วัดบางเดื่อ ต่อด้วย ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และเมตตานำผู้ร่วมพิธีฯ กล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปิดท้ายด้วยการที่คณะสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีฯ ร่วมกันปล่อยปลา ชุดปฐมฤกษ์ จำนวน 999 รูป ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความปลื้มปีติในบุญ

นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ผู้ประสานการจัดงานฯ กล่าวว่า “การทำบุญปล่อยปลา จำนวน 999 กิโลกรัม ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเริ่มต้นจากความตั้งใจของคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ปรารถนาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน นำโดย คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และ น.ส.พิทยรัศมิ์ ชินวิรารัฒน์

ซึ่งมีวาระวันคล้ายวันเกิดครบ 25 ปีในวันนี้ จากนั้น องค์กรภาคีเครือข่ายฯ ของวัดบางเดื่อ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ได้ร่วมกันต่อยอดให้เป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ อันเป็นปฐมฤกษ์ของการใช้ท่าน้ำสวนพุทธธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาของวัดบางเดื่อ ซึ่งเป็นท่าน้ำรวมใจที่เกิดขึ้นจากกุศลศรัทธาของคณะสงฆ์ และผู้มีจิตศรัทธาของวัดบางเดื่อ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเป็นสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งผู้ร่วมพิธีฯ ต่างสัมผัสรับรู้ได้ถึงทัศนียภาพอันสวยงาม พร้อมกับความสัปปายะของสถานที่ที่ลงตัว กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเปี่ยมเมตตาพาสุขใจแห่งใหม่ของ จ.ปทุมธานี ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน อย่างแท้จริง” นายองอาจฯ กล่าว.

ข่าว/ภาพ สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ