วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
วัดพระธรรมกาย ร่วมคณะศิษย์ฯ มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น สู้ภัยโควิด-19 ให้สถานศึกษาในชุมชน รองรับวันเปิดภาคเรียน
: 01 ก.ค. 63
96

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วย อ.วรรณิภา อ่อนละมูล รองประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (อ.คลองหลวง) และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.ปทุมธานี พร้อมเพรียงกัน มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็นส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 เพื่อสถานศึกษาในชุมชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือ บรรจุ 450 มล. จำนวน 6 ขวด พร้อมแบบสำหรับเติมบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน ที่กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ ชนิดโลหะ พร้อมแบบสำหรับเติม จำนวน 2 แกลลอนให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมี ผอ.ปวันรัตน์โรจน์ธรรมโกศล ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบฯ โรงเรียนจารุศรบำรุง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผอ.สุชาวดี สุทธิวานิช ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ โรงเรียนปากคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.ศุภวรรณ การุญญะวีร์ ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านบึง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.ครองธรรม แก่นน้อย เป็นผู้รับมอบฯ

ในโอกาสเดียวกัน บริษัท บาร์เทอร์ สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงศ์ จันทร์ทอง คุณอมรรัตน์ วงศ์ประสิทธิ์ ร่วมกับสมาชิกฯ พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญสมทบมอบอุโมงค์พ่นแอลกอฮอล์ Anti Covid-19 จำนวน 1 ชุด อีกด้วยทั้งนี้ คณะทำงานฯ มีแผนขยายการลงพื้นที่ดำเนินงานมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของ จำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 เพื่อสถานศึกษาในชุมชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป.

ข่าว/ภาพ สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ