วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดตั้งจุดคัดกรองไข้ เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19
: 20 มี.ค. 63
735

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก  ดังนั้นทางอำเภอเมืองสมุทรสาครได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองไข้ พร้อมตั้งอ่างล้างมือและจัดให้มีเจลล้างมือ รวมทั้งจัดเก้าอี้ที่นั่งให้อยู่ในระยะห่างเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 มีประชาชนเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มาดูแลในเรื่องของการคัดกรองไข้ให้กับเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองสมุทรสาครและประชาชน โดยได้มีการตั้งอ่างล้างมือทำความสะอาดก่อนจะมีการตรวจวัดไข้พร้อมแจกเจลล้างมือและติดสติกเกอร์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาเข้ารับบริการ เพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ข่าว/ภาพ : สุเมธ จันทร์สอาด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ