วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร
อบต.โคกขาม ฉีดสารฆ่าเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงานต่างด้าว
: 23 มี.ค. 63
566

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกขาม กับ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของ อบต.โคกขาม ลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ภายใต้กิจกรรม “อบต.โคกขามต้านภัย COVID-19 ป้องกันก่อนเกิดเหตุ สังเกตก่อนเกิดภัย คนโคกขามปลอดภัย อุบัติภัยกลายเป็นศูนย์” โดยหลังจากที่นายก อบต.โคกขาม ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว ก็ได้แยกย้ายกันลงมือทำทันที นำร่องภายในพื้นที่โดยรอบของหมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการดำเนินการฉีดพ่นน้ำล้างพื้น โดยน้ำที่ฉีดนี้มีส่วนผสมของ สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) หรือที่เรียกว่า คลอรีนน้ำ  อัตราส่วน 200 ppm. (200 cc. : น้ำ 1 ลบ.ม.) และยังมีการฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Didecyl dimethyl ammonium bromide 10% ผสมอัตราส่วน 1:100 (10 cc.:น้ำ 1 ลิตร) ตามห้องพักอาศัยต่างๆ อีกด้วย

ขณะที่การดูแลตนเองของแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ก็มีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและการกักตัวอยู่ในห้อง ในช่วงว่างเว้นการทำงาน โดยแรงงานต่างด้าวบอกว่า ตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกกลัวโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับคนไทย ซึ่งหากไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่แต่ในห้อง ไม่ออกมารวมกลุ่มกัน และถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกก็จะสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงลูกหลานที่ออกมาเล่นนอกห้องก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกัน เป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย.

ข่าว/ภาพ  สุเมธ จันทร์สอาด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ