วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / นครนายก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดตลาดรวมใจสู้ภัย covid 19 บริเวณร้านบะหมี่โหน่ง ชะชะช่า
: 04 ก.ค. 63
454

เมื่อเวลา 10.30 น.(4ก.ค.63) นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดตลาดรวมใจสู้ภัย covid 19 บริเวณร้านบะหมี่โหน่ง ชะชะช่า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีโหน่ง ชะชะช่า พร้อม นายสันติ นุชหอม อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และหน่วยงานราชการ พาณิชย์จังหวัดนครนายก , ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกเข้าร่วมเปิดตลาดรวมใจ สู้ภัย covid19 ในครั้งนี้

นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายก กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับร้านบะหมี่โหน่ง ชะชะช่า ดำเนินโครงการ "ร่วมค้าประชารัฐชุมชน" ปีงบประมาณ 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครนายก มาวางจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ภายใต้ชื่องาน “ตลาดรวมใจ สู้ภัย COVID-19”

ณ ร้านบะหมี่โหน่ง ชะชะช่า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในช่วงวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์ ของเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563

สินค้าที่วางจำหน่าย ได้แก่ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษจากสวน ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ได้แก่ กระท้อนทรงเครื่อง มะกรูดลอยแก้ว กล้วยอบซอสมะยงชิด ไข่เค็มน้ำมะดัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนอีกมากมาย ได้แก่ ผ้ามัดย้อม ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ผลิตภัณฑ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทำควาสะอาดปลอดสารพิษ เป็นต้น

จึงขอเชิญชวน ชม ชิม ช็อป!! สินค้าชุมชน ของดีของเด่นจังหวัดนครนายก ในราคาเป็นกันเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. ตามวันและเวลาดังกล่าว.

ข่าว/ภาพ :  สุทธิศักดิ์ แก่นโพธิ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ