วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
คนไทย ไม่ทิ้งกัน ชาวบ้านตำบลโคกตูม ได้รับแจกถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด จากผู้ใหญ่ใจดี จำนวน 300 ชุด หลังได้รับผลกระทบโควิด-19 และยังขาดรายได้จากการทำงาน ตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
: 20 พ.ค. 63
103

นาย สินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี ให้เกียรติ เดินทางมาร่วมมอบ “ถุงยังชีพทานน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี ทั้งนี้นายพิศิษฐ์ ยุ้งศิริ อดีตกำนันตำบลโคกตูม ซึ่งผันตัวเองมาทำอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้อย่างเต็มตัว ได้รวบรวม ทุนทรัพย์และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำดื่ม และก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชื้นน้ำ ใส่ถุงนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับมอบมาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ไม่ประสงค์ออกนาม นำมาจัดเป็นชุดถุงยังชีพทานน้ำใจ สู้ภัยโควิด แล้วนำมาแจกจ่ายให้กับ ชาวบ้านที่ทุกข์ยาก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และยังขาดรายได้จากการทำงาน ตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้ออกสำรวจคัดกรองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด และผู้มีฐานะอยากจน จำนวน 6 หมู่บ้านของตำบลโคกตูม ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,5,6,8,10 และ หมู่ 13 รวม จำนวน 300 ราย  การแจกถุงยังชีพในครั้งทางผู้แจกได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด ได้จัดจุดตรวจ คัด กรอง จุดวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จุดลงทะเบียนรายชื่อ ผู้ที่เข้ามารับสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ และมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล Social Distancing ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย.

ข่าว/ภาพ : พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ