วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบทุน 150,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
: 13 ก.ค. 63
189

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการมอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์และพยาบาล รับมอบ และมีนายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 พร้อมด้วยนายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารและชมรมผู้จัดการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทั้งนี้ภายหลังจากการมอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์  พร้อมคณะได้เดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยือนพนักงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ