วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดการฝึกหลักสูตร การป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤตหลังภัยพิบัติ
: 13 ก.ค. 63
187

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมด้วย พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต และ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ได้ร่วมกัน เปิดโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี พร้อมจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต หรือ CMS (Crisis Management Survival Camp) ภายใต้แนวคิด ‘CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา ให้สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่ New Normal โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกนายแพทย์ ภาคย์  โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ที่ได้รับฉายา ‘หมอที่แกร่งที่สุดในปฐพี’ มาเล่าประสบการณ์ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ที่อยู่กับเด็กๆ ทีมหมูป่า จนสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน โดยมีการฝึกอบรมการทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ และ การฝึกเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤติ ได้แก่ การปฐมพยาบาล การใช้เงื่อนเชือก การดำรงชีพในป่า และการให้สัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากอากาศยาน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับภัยพิบัติทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรชั้นครูของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และทีมครูฝึกจากโรงเรียนสงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยเมื่อจบการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อส่งความช่วยเหลือกัน ทั้งด้านกำลังคนและเสบียงอาหารในยามเกิดภัยพิบัติ.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ