วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
กองทัพอากาศ โดยกองบิน 2 ร่วมกับจังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน ร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: 14 ก.ค. 63
277

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 ก.ค. 63  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 2 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี  นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย น.อ.เอกจุมพล จันทขันมา ผู้บังคับการกองบิน 2  ตลอดจนผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

โดยทำการปลูกกันที่บริเวณโครงการบริหารจัดการน้ำต้นแบบของกองทัพอากาศ(Wing2 Model) โครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ กองบิน 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ต้นมะค่าโมง ต้นพยุง ต้นสะเดา จำนวนกว่า 1,000 ต้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น และดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ  ตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ