วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านรบพิเศษ เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
: 18 ก.ค. 63
224

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 กรกฏาคม 2563  ที่ห้างโรบินสันลพบุรี ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี นางกฤตยา  จันทร์สว่าง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า “ผลิตภัณฑ์แม่บ้านรบพิเศษ และการออกร้าน จำหน่าย “ผลิตภัณฑ์สินค้าของแม่บ้านรบพิเศษ” เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพ และ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม ปลดหนี้ ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ บริเวณลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่ยังคงปรากฏการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ในการนี้ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เห็นถึงความสำคัญ และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพของ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รวมถึงช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวของหน่วยรบพิเศษ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดรับกับโครงการ “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย”ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และรายสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนการใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยงานแสดงสิ้นค้า “ผลิตภัณฑ์แม่บ้านรบพิเศษ” มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านรบพิเศษที่มีหลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ จากแปลงเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไข่เค็มดินสอพอง น้ำพริกปลาย่าง  เสื้อผ้า และงานฝีมือจากผลิตภัณฑ์ผ้าร่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า ร่วมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน จากผักตบชวา วัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ  ซึ่งถูกนำมาเพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็นสินค้า ช่วยลดผลกระทบจากระบบนิเวศทางน้ำ และได้รับความสนใจแก่ผู้เยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก   นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  และการฝังเข็ม เพื่อรักษาอาการโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ซึ่งทุกขั้นต้องของการเข้าร่วมงาน ทางกองอำนวยการจัดงาน ได้มีมาตรการ ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตามขั้นตอนที่ ศบค.กำหนด โดยมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิในร่างกาย และ สแกนคิวอาร์ โค้ด ไทยชนะ แพลตฟอร์ม และจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมงานในแต่ระรอบให้มีความเหมาะสมของพื้นที่การจัดงาน  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงาน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว