วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
ศบบ.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
: 24 ก.ค. 63
169

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.ค.63 ที่ ห้องประชุมสันติสุข ภายใน ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ) ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.นำผู้บังคับบัญชาหน่วย และข้าราชการ กำลังพล และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การบินทหาบกทำพิธีถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี และนำคณะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษา 28 กรกฏาคม  และนอกจากนี้ ทางสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้อนุมัติให้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การบินทหารบก มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพลภาพขอกำลังพลของกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก  โดยนางเบญจมาส นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การบินทหารบกเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม ศบบ.และนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนศูนย์การบินอุปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

บรรยายภาพ  พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.(ศูนย์การบินทหารบก ) นำข้าราชการและกำลงพล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. ณ หอประชุมสันติสุข ภาย ใน ศบบ.อ.เมืองลพบุรี

บรรยายภาพ นางเบญจมาส นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การบินทหารบกมอบ ทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพลภาพขอกำลังพลของกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก ณ ห้องประชม ศบบ.อ.เมืองลพบุรี.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ