วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ลพบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 10 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
: 24 ก.ค. 63
243

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสามหน้าสำนักงานชลประทานที่ 10 ต.โคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี  นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 10 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น ประธานกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพร, ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 10.

ข่าว/ภาพ พีรพล ปานเกลียว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ