วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.สมุทรสงคราม นำหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่
: 16 มิ.ย. 63
121

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้เกิดมวลน้ำเสียไหลมาจากคลองปากท่อคลองวันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ไหลลงสู่คลองวัดประดู่ผ่าน ต.วัดประดู่ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา ทำให้สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อปลาสลิดที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ในต.แพรกหนามแดง และต.วัดประดู่เกือบทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้ชาวบ้านไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรีร่วมเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วย ซึ่งพบว่าน้ำในลำคลองมีกลิ่นเหม็นและมีสีดำ

นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ต.แพรกหนามแดง มีผู้เลี้ยงปลาสลิดประมาณ 250 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าสภาพน้ำในคลองวัดประดู่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็น ส่วนแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นจะมีการบำบัดน้ำด้วยการใช้อีเอ็มบอลชนิดน้ำ พร้อมตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่มซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามจะเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจเพื่อดูว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีใดบ้าง อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำเน่าเสียคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ดูดตะกอนเลน จัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเน่าเสียของน้ำ แต่ปัญหาที่พบคือจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่สามารถควบคุมแหล่งกำเนิดน้ำเน่าเสียได้ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกฃลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดแล้ว.

ข่าว/ภาพ : เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ