วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ทำMOU กับบริษัทเจมเพลส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ใช้โรงแรมชูชัยบุรี เป็นฮับนำร่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
: 03 ก.ค. 63
230

เมื่อวันที่ 2 กค.63 นายชูชาติ ชัยฤทธิเลิศ ผจก.โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วย ผช.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี  ผอ.ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมลงนาม MOU ทำข้อตกลงกับนายชูชัย ชัยฤทธิเลิศ CEO ของบริษัทเจมเพลส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ อีกทั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการวิจัย ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

กรอบและแนวทางความร่วมมือ  มหาวิทยาลัยโดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ในการดูแลผู้สูงอายุ และบริษัทจะร่วมมือกัน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพของทั้งสองฝ่าย อาทิ การจัดทัวร์สุขภาพผู้สูงอายุ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ  เป็นต้น โดยขอบเขตการให้บริการเป็นไปตามระเบียบและประกาศของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ โดยลูกค้ากลุ่มแรกจะมาจากแถบประเทศสแกนดิเนเวีย มาพักผ่อน ทานอาหารที่โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม การลงนาม MOU เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.64 เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นการนำร่องฮับแห่งแรกของจังหวัดนี้.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ