วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
จำหน่ายสินค้าการเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร
: 07 ก.ค. 63
357

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 63 นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานอินทผลัมเลิศรส จุดพักรถ บริเวณกิโลเมตรที่ 74 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา ริมถนนพระราม 2 ขาล่องใต้ มีนายสนอง กล่อมประเสริฐ ประธาน จัดงาน กล่าวรายงาน การจัดงานอินทผลัมเลิศรส เพื่อเป็นการพบปะเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมจากจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และ สระแล้ว จำนวน 33 สวนให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเป็นของตัวเอง  และพัฒนาศักยภาพในการผลิตอินทผลัมให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจจะปลูกอินทผลัม โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวงเทพ เขมวิรัตน์  รองผวจ.ผู้แทนเกษตรจังหวัด และเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมเข้าร่วมงาน

นายสุรเชษฐ์  วัฒนพนพันธ์ อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมพื้นที่ 20 ไร่  กล่าว่า  ตนเองปลูกมานานกว่า 7 ปีแล้ว ตลาดต้องการผลดีบของอินทผลัม อยากลองปลูกดูบ้างศึกษาสภาพพื้นที่ว่าน้ำกร่อยและน้ำกร่อยสามารถปลูก ได้ จึงหาพันธุ์ที่ใช้เนื้อเยื้อจากต่างประเทศ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย และ ฝรั่งเศส อังกฤษ์ ปลูกได้ผลดี ไม่นิยมนำเมล็ดมาเพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นเกษรตัวผู้ไม่ออกผลผลิต พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมมาปลูกชื่อพันธุ์บาฮี พอปีที่ 2 ผลผลิตก็จะออกมา ช่อเล็กๆก็ตกช่อละ 3 กก.น้อยสุดต้นละ 15-20ช่อ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ผสมเมื่อให้ผลผลิตแล้วราคาดีมากจึง ขายกก.ละ 400-500 บาท ส่วนพันธุ์โคไนชี ผลสีแดงราคาแพงมากพันธุ์บาฮี ขายกก.ละ 700 บาท  เป็นผลไม้ออแกนิคแท้ ปลอดสารเคมี เกษตรกร ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก รดน้ำอาทิตย์ละครั้ง เท่านั้นอายุต้นอินทผลัมมีอายุ ถึง 100 ปี บ้านเราขอแค่ 50 ปีก็พอแล้ว การทานผลอินทผลัมควรกัดทางขวาง รสชาดหวานกรอบ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย  จึงเป็นแรงจูงใจให้มาปลูกอินทผลัมอย่างจริงจังขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ งานอินทผลัมเลิศรสมีถึงวันที่8 กค.63

ด้านนายชรัส  บุญณสะ ผวข.สมุทรสงคราม กล่าวว่า นอกจากบริเวณจุดนี้จะเป็นศูนย์กลางรวมอินทผลัมแล้ว จะเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีของจังหวัดสมุทรสงคราม อีกช่องทางหนึ่งในการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วย สำหรับอินทผลัมในจังหวัดสมุทรสงคราม มีเกษตรกรปลูกอยู่ประมาณกว่า 12 ไร่ จำนวน 6 ราย จำนวน 371 ต้น อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอ.อัมพวา อายุการปลูกเฉลี่ยที่ 2 -5 ปี บางสวนมีผลผลิตแล้ว เมื่อสามารถปลูกในพื้นที่น้ำกร่อย ได้ คงจะเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งให้กับเกษตรที่สนใจจะปลูก แม้ว่าจังหวัดสมุทรสงคราม จะเป็นจังหวัดที่ผลไม้เด่น ๆหลายชนิดก็ตาม พร้อมทั้งจะมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำรวจสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรที่สนใจจะปลูกอินทผลัมเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ