วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.เมืองแม่กลอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัด กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
: 11 ก.ค. 63
440

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.สมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ปี 63 กิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดสมุทรสงคราม

นาชรัส บุญณสะ ผวจ. สมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย อุดมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพด้านการเกษตร ประมงและการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่มีความผูกพันกับสายน้ำ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม รวมทั้งวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น แม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี จังหวัดสมุทรสงครามให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ เรื่องการปลูกป่าชายเลนเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยจังหวัดได้มีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการปลูกป่าชายเลน อีก 2 ครั้ง คือวันที่ 19 กรกฎาคม 63 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม และวันที่ 2 สิงหาคม 63 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม

หากใครได้เดินทางมาสัมผัสกับการปลูกป่าชายเลน รับรองว่าท่านจะมีความสุขทุกครั้งกับบรรยากาศที่แห่งนี้ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะรู้สึกดื่มด่ำกับการย่ำโคลนและสัมผัสกับบรรยากาศที่ดี ซึ่งเมื่อปลูกป่าชายเลนเล้ว ก็จะมีการเล่นสกีลากเรือกันอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข และทุกท่านจะมีความรู้สึกที่ดีกับกิจกรรมเช่นนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ชายฝั่งที่มีความสวยงาม ซึ่งหลังจากปลูกป่าแล้วคนในชุมชนจะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโต จะเห็นว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆ เช่น ชายฝั่งทะเล ทิวทัศน์ไม้ไผ่ชะลอคลื่น วิถีชีวิตของชาวประมง ซึ่งมีนกนานาชนิดบินมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีผู้คนนิยมเดินทางมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน อยากให้เราทุกคนมาช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน จึงขอเชิญเชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลน เชื่อว่าจะสร้างความสุขและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และหากเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงครามมีความปลอดภัยแน่นอน โดยจังหวัดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างดี.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ