วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.เมืองแม่กลอง เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองวัดประดู่
: 15 ก.ค. 63
275

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองวัดประดู่เพิ่ม จากที่จังหวัดสมุทรสงครามและภาคประชาชนร่วมดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน ในการจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ พด.6 เพิ่มเติมจากเติม 4,000 ลิตร ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ,จัดหาสารกำจัดตะกอน , จ้างเหมาเรือหางยาวในพื้นที่ จำนวน 3 ลำวิ่งตีน้ำ เพื่อให้เกิดออกซิเจน,การติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่มเติมจากเดิมมี 20 จุด ,ประสานสำนักงานชลประทานที่ 13 เพื่อเพิ่มปริมาณการปล่อยจืดลงมาเพื่อให้น้ำเสียเจอจางลง,ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ขอให้ดำเนินการเร่งซ่อมคลองชลประทานอาร์ 1 เพื่อที่จะได้ปล่อยน้ำลงมาเพิ่มในคลองวัดประดู่ได้ พร้อมทั้งจะประสานจังหวัดข้างเคียงร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมากตรงประตูน้ำคลองห้วยโรง ทั้งนี้ได้ดำเนินการปิดประตูน้ำสามจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ