วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.สมุทรสงคราม นำปูนขาวละลายน้ำแล้วเติมลงในลำคลองที่น้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย
: 17 ก.ค. 63
333

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณคลองวัดประดู่ หน้าวัดช่องลม ต.วัดประดู่ อ.อัมพวานายชรัส บุญณสะ  ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้ท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ นำปูนขาวละลายน้ำแล้วเติมลงในลำคลองที่น้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำ ช่วยให้เกิดการตกตะกอน และลดความเป็นกรดจากภาวะน้ำเน่าเสียของสารอินทรีย์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย

ผวจ.สมุทรสงคราม  กล่าวว่า  เนื่องจากประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้เกิด  มีน้ำเน่าเสียจากคลองปากท่อ จ.ราชบุรี  ไหลทะลักเข้าสู่คลองวัดประดู่ผ่านต.แพรกหนามแดง ต.ประดู่ อ.อัมพวา ทำให้ปลาในลำคลองและปลาเลี้ยงของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่น้ำเสียได้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองและกระจายไปในลำน้ำคลองสาขาต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ผ่านมาจังหวัดได้มีการดำเนินการตัดตั้งเครื่องเติมอากาศแล้ว จำนวน 20 ชุด เติมน้ำหมักชีวภาพ พด.6 จำนวน 4,000 ลิตร แต่ยังไม่เพียงพอ ปัจจุบันนำเสียยังคงตกค้างในคลองวัดประดู่และลำน้ำต่างๆ เป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีมติให้จังหวัดจัดหาปูนชาวละลายน้ำแล้วเติมลงในลำคลองที่น้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำ ช่วยให้เกิดการตกตะกอน และลดความเป็นกรดจากภาวะน้ำเน่าเสียของสารอินทรีย์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ส่วนในขั้นตอนต่างๆ จังหวัดสมุทรสงครามก็จะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการ การจัดทำสาร พด.6 การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ การจัดเก็บผักตบชวา ขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างเต็มกำลัง“ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของเรา”.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ