วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.เมืองแม่กลอง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิค-19 อย่างเคร่งครัด
: 17 ก.ค. 63
197

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผวจ.ดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการดำเนินการด้านการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่แต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตามและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ,กำหนดมาตรการเข้มงวดกับพื้นที่เสี่ยงหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ให้สังคมและประชาชนคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่อเนื่อง(การ์ดอย่าตก) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการปฏิบัติต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการที่ผ่อนคลายและการดำเนินชีวิตของคนสมุทรสงครามดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ป้องกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม การ์ดอย่าตก เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กลับมามีนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนให้สมกับสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ