วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / สมุทรสงคราม
ผวจ.ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10
: 25 ก.ค. 63
267

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณดอนหลอด ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองสมุทรสงครามนายชรัส  บุญณสะ  ผวจ.สมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ  และกล่าวบังคมทูลถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

โดยมีนางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล เป็นจำนวน 2 ล้านตัว เนื่องในวันที่ 28 กค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวน  2 ล้านตัว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย เพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริในด้านการประมงรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

ข่าว/ภาพ เสวก เกิดมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ