วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานจัดกิจกรรม แต่งไทยใส่บาตร ใส่ใจแห่งรักวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหลังองค์พระศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง
: 15 ก.พ. 63
356

นายปริญญา เขมมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรม แต่งไทยใส่บาตร ใส่ใจแห่งรักวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหลังองค์พระศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ พระใหญ่ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยมี นายเอนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก.อบต.ตลาดใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเศษชัยชาญ นายแสน จันทร์ทัตโต นายก.อบต.หัวตะพาน คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรักษ์วิเศษชัยชาญ ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี

โดยนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมนครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนรักในพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีความรักในวัฒนธรรม รู้จักให้ รักแห่งการแบ่งปั่น ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนไม่ลืมในวัฒนธรรมไทย จึงถือวันแห่งความรักนี้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ด้วย.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คาราวะวิชัย