วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดงานโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร
: 17 ก.พ. 63
325

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธาน เปิดงานโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8 ) ที่โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางแพทย์ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานรุ่น ปธพ.8 และนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์ประภาส ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ร่วมในพิธี

ก่อนที่จะตรวจเยี่ยมคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 17 คลินิก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนนำอุปกรณ์ เช่น รถตรวจคลื่นหัวใจเมโมแกรม และหน่วยแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศให้บริการประชาชน เช่น คลินิกคัดกรองสุขภาพ และฉีดวัคซีน คลินิกตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคหัวใจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) คลินิกจักษุ คลินิกสุขภาพจิต คลินิกโภชนาการ คลินิก X-Ray และการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

นอกจากนี้ยังร่วมมือในการเปิดคลินิกกฎหมายโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคลินิกทางการเงินโดยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีเบื้องต้นอีกด้วย ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากสังกัดต่างๆ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ทหาร-ตำรวจ ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการน้อมนำทำตามพระปนิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะนำหน่วยแพทย์อาสาออกให้บริการกับประชาชน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสหวิชาชีพเข้ามาดูแลสุขภาพถึงชุมชน และการให้ความรู้ทางการแพทย์ การกู้ชีพปั้มหัวใจ หรือ CPR เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมได้นำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการร่วมใจของจิตอาสาเพื่อสังคมหลายระดับ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ของแพทยสภา มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” นำมาสู่แนวคิดจัดโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และสร้างกิจกรรมแพทย์อาสา ให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว หลังจากนั้น พญ.เจรียง จันทรกมล ประธาน รุ่นปธพ.8 พร้อมคณะ ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คาราวะวิชัย