วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง เนื่องในการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563
: 21 ก.พ. 63
552

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง เนื่องในการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563 และสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนชาวจังหวัดอ่างทอง และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ตามลำดับ

โดยมีนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มีมานาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้อุปสรรคปัญหา ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมการแสดง การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก รวมทั้งการออกสลากกาชาด ชิงรถกระบะ Revo Double Cab และของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย