วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง เตรียมขุดลอกขยายคลองแก้ภัยแล้ง
: 03 มี.ค. 63
504

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากการเปิดเผยของ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทองว่า จากการที่ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พบว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะที่บึงรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บสำหรับใช้ทำการเกษตรของพื้นที่ด้านทิศตะวันตกหล่อเลี้ยงพื้นที่ถึง 4 อำเภอ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าแม่น้ำน้อย กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจนบึงแห้งขอด ดินก้นคลองแตก- ระแหง จึงได้ประสานปรึกษาหารือกับสำนักงานชลประทานจังหวัดอ่างทอง นายก อบจ.อ่างทอง และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งนายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง ได้ทราบปัญหาและแจ้งว่ามีแผนที่จะขยายคลองในช่วงหน้าแล้งนี้

โดยใช้งบประมาณปี 2563 นี้ ดำเนินโครงการขุดคลองตั้งแต่ด้านเหนือสุดของจังหวัดอ่างทอง ที่ ต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา มาจนถึงห้วยราชคราม เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อทำให้บึงรำมะสัก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญ เหมือนสายเลือดหลัก มีศักยภาพในการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้มากขึ้นต่อไป.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย