วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง จัดทำหน้ากากอนามัย สู้ไวรัสโควิด-19
: 11 มี.ค. 63
660

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เดินทางไปร่วมการตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ครูต้นแบบ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง โดยนำผ้าบาติก ลายดอกโสนและลายไทย มาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ได้ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดทำหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง เปิดเผยว่า วันนี้ทางอำเภอโพธิ์ทองได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมี อบต.บางพลับ และ อบต.องครักษ์ ได้นำตัวแทนชุมชน มาร่วมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งลงไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเผยแพร่วิธีทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรค และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้โดยไม่เสียค่าจ่าย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออกค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปอบรมต่อยอดให้คนในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า สามารถนำมาซักทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้ อันเป็นการลดขยะและแก้ไขปัญหาการกักตุนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาได้อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย