วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / อ่างทอง
นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง ร่วมกับจิตอาสา ร่วมกันเก็บผักตบชวาในแม่น้ำน้อย
: 21 มี.ค. 63
418

นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสา ร่วมกันเก็บผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าโขลงกิตติยาราม หมู่ 4 ตำบลบ่อแร่ วัดข่อย หมู่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ต่อเนื่องมาวัดช้าง ตำบลม่วงเตี้ย วัดอ้อย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง และวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การกำจัดผักตบชวา เป็นนโยบายของรัฐบาล

โดยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในพื้นที่ เพื่อต้องการให้เกิดผล เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในการดูแลแหล่งน้ำ เป็นการดูแลประชาชนให้มีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีภาคราชการเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป.

ข่าว/ภาพ พงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย