วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ภาคกลาง / ประจวบคีรีขันธ์
กองบิน 5 จังหวัดประจวบฯ ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562
: 02 ธ.ค. 62
626

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการที่กองบิน 5 ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ มหัศจรรย์ แหล่งท่องเที่ยว กองบิน 5 โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่น อ่าวมะนาว เขาล้อมหมวก อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ส่งเข้าประกวดโดยไม่จำกัดเพศและวัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 

โดยผลการตัดสินปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นายโกวิทย์ เพียรเสมอ จากผลงานชื่อภาพ Sunrise at my home รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ จ.อ.ศุภโชค เจริญมรรค จากผลงานชื่อภาพ อัญมณี แห่งเมืองสามอ่าว รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายนิติธรรม จันทร์แจ่ม จากผลงานชื่อภาพ ปั่นรับตะวัน สุขสันต์ สำรวจกองบิน 5 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ คุณนิษานาถ บุญยิ้ม จากผลงานชื่อภาพ รับอรุณกองบิน 5 ด้วยสองขาสูดโอโซน และ คุณอานนท์ วงษ์เชียง จากผลงานชื่อภาพ อนุสรณ์เจ้าเวหา รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND