วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
ผบ.ร.2 รอ.มอบบ้านผู้ยากไร้และร่วมจิตอาสาขุดลอกคลองเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
: 05 มิ.ย. 63
332

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ บ้านเกาะยาง ม.9 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี พ อ.วรยส เหลืองสุวรรณ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้กับนายฉอ้อน บุญหล่อ ซึ่งผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ จากนั้น ผบ ร.2 รอ.พร้อมจิตอาสา ได้ร่วมกันขุดลอกคูคลองตลาดรถไฟ อ.ประจันตคาม ที่ตื้นเขินก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมขนซึ่งผลิตผลผลิตแปรรูปที่สวน ผาสุข ชุมชนบ้านหอย ม.10 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่น้อมนำปราขญ์พระราชามาใช้จนประสพความสำเร็จ มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัลมากมาย.

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ