วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
พิธียกเสาเอกบ้านท้องถิ่นประขารัฐร่วมใจฯ
: 11 มิ.ย. 63
772

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 อบจ.ปราจีนบุรี ทำพิธี ยกเสาเอก โครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ยังได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19

ที่หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงสายวันนี้ ดร.บังอร  วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายวัลลพ  ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทน ท่านเจ้าคุณ พระพิศาลศึกษากร (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายก อบต.ลาดตะเคียน และ ประชาชนองค์กรต่างๆร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอก บ้านพักอาศัยให้ นางนงนุช  บุพลับ ราษฎร ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากฐานะยากจนและขาดที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  เป็นการระดมทุนก่อสร้างจากทุกภาคส่วนโดยมิได้ใช้งบประมาณของส่วนราชการแต่อย่างใด ซึ่งบ้านที่ทำพิธียกเสาเอกในวันนี้ เป็นบ้านหลังที่ 8 ของโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  โดยที่โครงการนี้ จะคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมยังได้มอบข้าวสาร และน้ำดื่มแก่ชาวบ้านใกล้เคียง ที่มาร่วมพิธีที่ยังเดือดร้อนกับการแพร่รับาดของไวรัส โควิด -19.

ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์  วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ