วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ทำพิธีมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ก่อนจะเดินทางไปร่วมปลูกแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำที่ คลองวดหัวกรด กับ จิตอาสา ฯ
: 12 มิ.ย. 63
745

เมื่อเวลา 09.30 วันนี้ พ.อ.วรยส  เหลืองสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ ครอบครัว นายสัมฤทธิ์ และนางนิตยา สายเพ็ชร ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่ หมู่ 2 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการจิตอาสา เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์ เพื่อทดแทนบ้านหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม โดยกองร้อยจิตอาสากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการได้แก่ อำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ภายหลังพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แล้ว พ.อ.วรยส  เหลืองสุวรรณ ผบ.ร2 รอ.ได้เดินทางไปเปิดและร่วมกิจกรรม ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน และน้ำ ประจำปี 2563 ณ บริเวณ คลองชวดหัวกรด ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่ง ทาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการขุดรอกและปรับแต่งเป็นระยะทางกว่า 8 กิโล ซึ่งจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรและชาวบ้านได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยมี  หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี  นายพิษณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงกระทงยาม และจิตอาสากว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรมปลูกแฝกในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์  วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ