วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
เปิดภาคเรียนวันแรก นายก อบจ.เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
: 01 ก.ค. 63
292

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคปีการศึกษา 2563 ดร.บังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเด็กเพื่อคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียนซึ่งจัดเว้นระยะ  รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือบ่อยๆและทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารกลางวันซึ่งปรุงสุกใหม่ของกุ๊กหรือแม่ครัวของโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยป่องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่พบผุ้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1ราย ถึงแม้ว่าปัจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรี จะไม่มีผู้ป่วยหรือพบผู้ป่วยแล้วก็ตาม การป้องกันยังจะต้องทำต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก ศบค.

จากนั้น ดร.บังอร  วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณะครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นแห่งที่สอง พบว่าทางวิทยาลัย มีความพร้อมการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน ศรีรักษ์ราษฏรบำรุง เป็นโรงเรียนสุดท้าย.

ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ