วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
ล่องแพแม่น้ำพระปรง เที่ยวชมย่านรี
: 11 ก.ค. 63
112

นายวิทวัฒน์ นาแขมงาม รองนายก อบต.ย่านรี ิ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในฐานะ ประธานชมรม ล่องแพแม่น้ำพระปรง เที่ยว ชมย่านรี ได้จัดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง สู่อาชีพ เพื่อให้ประชากรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรมที่เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยได้จัดประขุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ ตำบลย่านรีมีข องดีที่ธรรมชาติมอบให้มากมาย โดยเฉพาะแม่น้ำพระปรงที่เป็นแหล่งต้นน้ำปราจีนบุรี ที่ไหลมาบรรจบกับแควหนุมาณรวมถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและใกล้ชิด หลังการดำเนินการล่องแพเทีายวชมลพน้ำพระปรงเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าโอทอป ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ยาวนานตลอดไป ซึ่งการประชุมเพื่อขี้แจงทำความเข้าใจตลอดจนเพื่อรับฟังความเห็นจากประชากรพื้นที่มาร่วมประชุมจำนวนมากในที่วันนี้ต่างมีความยินดีที่มีโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดี ตำบลย่านรี ที่มีมากมายไม่แพ้ใคร.

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ