วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
โครงการจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
: 20 ก.ค. 63
429

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียน วัดรัตนชมภู ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ช่วงเช้าวันนี้ นายวัลลพ  ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานจามแนวพระราชดำริ เราทำควาทดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและปัองกันโรคไข้เลือดออก  โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.วังดาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.วังดาล รพ.สต.บ้านเกาะแดง  รร.วัดรัตนชมภู อสม.และประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมพิธี

ภายหลังรับฟังว่าการกล่าวรายงานแล้ว นายวัลลพ  ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี กล่าวเปิดโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด นั่งคุกเข่าทั้งสองข้าง กำมือขวาแนบอกด้านซ้ายพร้อมกล่าว เราทำความดีด้วยหัวใจสามครั้งพร้อมกัน ก่อนชูมือเปร่งเสียง เฮ ดังกึกก้อง ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะยุงลายในวัดและโรงเรียนวัดรัตนชมภู.

 ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ