วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงเดินหน้าสร้างบ้านจากแรงศรัทธามอบให้กับผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย
: 25 ก.ค. 63
527

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดร.บังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เดินทางมาเป็นประธานมอบบ้าน ให้กับนางสาวนงนุช  บุพลับ ซึ่งเป็นผุ้ยากไร้มีฐานะยากจนต้องทนอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 335 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีสภาพผุพังจนแทบจะไม่สามารถพักอาศัยหลบแดดฝนได้  การที่ ดร.บังอร  วิลาวัลย์ ดำเนินการจัดหางบประมาณ จำนวน 209.528 บาท จากผู้ที่มีจิตศรัทธาโดยไม่ใข้เงินงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จมอบให้กับ นางสาวนงนุช  บุพลับได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพขีวิตดีขึ้นนับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริงโดยพิธีมอบบ้านในวันนี้มีผู้ร่วมพิธีมอบและร่วมแสดงความยืนดีกับ นางสาวนงนุช  บุพลับ ที่ได้บ้านหลังใหม่เป็นจำนวนมาก.

ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ