วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ ทหารตำรวจ นักเรียน นักศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชน ร่วมจุดทียนชัยถวายพระพรชัย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
: 29 ก.ค. 63
397

ที่หอประชุม ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนึกศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวปราจีนยบุรี จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ภายหลังถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองแล้ว นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล เปิดกรวย และจุดเทียนชัย เพื่อนำมาส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ก่อนที่จะนำกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ท่ามกลางความปิติยินดีของเหล่าพสกนิกรที่เข้าร่วมถวายพระพร.

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ