วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
นายก อบจ.ร่วมพิธีถวายไม้ค้ำโพธิ์
: 29 ก.ค. 63
562

ที่ ต้นโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมในพิธี ถวายไม้ค้ำต้นโพธิ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่นำหน่อมาจากสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้ามาปลูกไว้เมื่อกว่าสองพันปี ถือเป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และถูกนำมาเป็น ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี มาจนถึงปัจจุบัน การถวายไม้ค้ำโพธิ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี นั้นเป็นเสมือนการแสดงออกถึงการทนุบำรุงและค้ำจุลพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป โดยพิธีถวายไม้ค้ำโพธิ์ในวันนี้ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายไม้ค้ำโพธิ์ ทั้งข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการเริ่มพิธีบวงสรวง แบบพราหมณ์ ต่อด้วยการถวายไม้ค้ำโพธิ์ โดยพระสงฆ์ 9 รูปเจริญขัยมงคลคาถา ตลอดเวลาจนเสร็จพิธี.

ข่าว/ภาพ  ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ