วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
อบจ.ปราจีนบุรี ติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
: 29 ก.ค. 63
591

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรียกเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องประขุมเพื่อปรึกษาและวางแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเลิง หมู่ 12 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันนี้ ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรียกเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องประขุมเพื่อปรึกษาการือแนวทางในการทำงาน พร้อมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานในศุนย์ฯ โดยเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาทแนวของกฏระเบียบข้อบังคับ ด้านคุณธรรม จริยะธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้มาเยี่ยมชม วามารถนำกลับไปใช้และพึ่วพาตนเองได้ ทุกฐานการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงกบ การปลูกต้นมเหสักข์- สักสยามมินทร์ รวมถึวการเลี่ยงไส้เดือนแบะเผาถ่านเพื่อเอาน้ำส้มควันไม้ และอื่นๆอีกมากมาย โดยที่ ดร.บังอร วิลาวัลย์ ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบช่วยกันดูแลและปรับเปลี่ยนวิธีให่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราขดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียนรู้ของประชาชนอย่างแท้จริง.

ข่าว/ภาพ : ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ