วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคกลาง / ปราจีนบุรี
โครงการประชาสัมพันธ์ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
: 30 ก.ค. 63
560

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบถรี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจใหัประชาชน โดยมีสื่อมวลชน ทุกแขนงเข้าร่วมโครงการ ในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสิ่งสาธาณูประโภคเพื่อชุมชน อาทิการสร้างถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกและการสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากงบประมาณของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดย นายสมใจ พุทธเสนา ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ

จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนสัญจรร่วมกัน จากนั้น คณะของสื่อมวลชน ได้เดินทางไปที่บ้านอ่อนช้อย หมู่ที่ 4 ต หาดยาง เพื่อติดตามการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่เสียหายซึ่งเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้เกิดการทรุดตัวและพังทะลายของหน้าดิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมจนสามารถใข้การได้ตามปกติ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนที่ใข้เส้นทางดังกล่าวต่างดีใจและพอใจที่ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ทำให้ชาวบ้านสามารถมีความสะดวกสบายในการสัญจรมากขึ้นทำให้มีคุณภาพขีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งฝากขอบคุณ ส่วนราชการ ทุกภาคส่วนรวมถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีความห่วงใยประชาชน เร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขจนสามารถใข้งานได้เหมือนเดิม.

ข่าว/ภาพ ธนปกรณ์ วิศวามิตร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ