วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำชาวระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: 29 ก.ค. 63
282

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 28 ก.ค.63 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี....เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่วัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาชาวระยอง กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะมีพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวนำแล้ว ยังร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จัดเก็บวัชพืชผักตบชวา ทำความสะอาดปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอยรอบบริเวณวัด เหล่ากาชาดระยอง นำหน่วยแพทย์ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง พร้อมใจกันออกหน่วยบริการแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการทำเกษตร แจกพันธุ์กล้าไม้และบริการตัดผมฟรี ซึ่งได้มีประชาชนให้ความสนใจไปรับบริการจำนวนมาก.

ข่าว/ภาพ : ธนัญธร รวงผึ้ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ