วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562
: 30 ก.ค. 63
267

เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มีนางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา นางสาวบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562 แก่นางมาลัย ยุติธรรมและครอบครัว ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ชุดร่มเย็นเป็นสุข อาทิ ตู้เย็นขนาด 5.2 คิว พัดลม ขนาด 16 นิ้ว และถังน้ำพร้อมฝาปิด ขนาด 160 ลิตร ให้กับนางมาลัย ยุติธรรม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 257,426 บาท

นางสาว บุปผาพรรณ พานทอง กล่าวว่า ทางบริษัทฯได้สนับสนุนการสร้าง“บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคม จำนวน 6 หลัง ซึ่งบ้านกาดชาดเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563 อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมเมืองระยอง เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน.

ข่าว/ภาพ ธนัญธร  รวงผึ้ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ