วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคตะวันออก / จันทบุรี
เปิดตลาดพลอย หลังปิดยาวกว่า 2 เดือน บรรยากาศไม่คึกคัก เหตุไร้พ่อค้าชาวต่างชาติยังเดินทางมาไม่ได้ ขณะคนเดินพลอย เผยยังดีที่เปิดได้ แต่ทำได้เพียงขายให้กันเองเท่านั้น
: 22 พ.ค. 63
716

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ตามที่ ผวจ.จันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ 12/2563 เรื่อง การเปิดดำเนินการในสถานที่ ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดไว้เป็นการชั่วคราว ให้ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และบริเวณใกล้เคียง ในเขตตัวเมืองจันทบุรี ที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ สามารถเปิดดำเนินการซื้อขายพลอยได้ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หลังหยุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปกว่า 2 เดือน ซึ่งบรรยากาศการไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากพ่อค้าพลอยชาวต่างชาติ ยังไม่เดินทางเข้ามาซื้อ มีเพียงบางรายที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยรับซื้อ

โดยบ่ายที่ผ่านมา นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี ได้นำคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่มาเลือกซื้อ และ จำหน่ายพลอย ซึ่งผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งคนเดินพลอย ขายพลอย ต่างให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบ 2 เป็นอย่างดี ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย จัดระเบียบในการเข้าวางพลอยเพื่อจำหน่าย ต่อรองราคาเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก และ มาตรการควบคุมเสริมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี สอดคล้องแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เช่น มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าตลาดพลอยรวม 3 จุด และ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทำความโต๊ะซื้อ – ขาย พลอยบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายของแต่ละราย มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างความปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ตลาดพลอยจันทบุรี ถือเป็นแหล่งซื้อขายพลอยจากทั่วโลก สามารถสร้างรายได้และเม็ดเงินการลงทุนเข้าประเทศจำนวนมหาศาลเป็นที่รู้จักของนานาชาติ ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาซื้อขายพลอยจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจการซื้อขายพลอย และ ธุรกิจต่อเนื่องโดยตรง เนื่องจากพลอยและอัญมณีเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต้องรอระยะเวลาในการฟื้นตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก.

ข่าว/ภาพ : ศุภชัย จุลละนันทน์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ