วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้ม นโยบายเคอฟิวส์และการอนุญาตจำหน่ายสุราอย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังฝ่ายปกครอง ออกลาดตระเวนในพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้ว
: 04 พ.ค. 63
331

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากที่มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และคำสั่งของคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการประกาศห้ามออกจากนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น. – เวลา 04.00 น. ของวันถัดไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม โดยเฉพาะการอนุญาตให้มีการจำหน่ายสุราได้ ตามกรอบเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด นั้นจากการลงพื้นที่ตำบลบางไผ่ พบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบางไผ่

นำโดย นายณรงค์ศักดิ์  หริมเจริญ กำนันตำบลบางไผ่ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ใช้ยานพาหนะ ออกตระเวนตรวจสอบไปถามถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม รวมไปถึงถนนทางหลวงสาย  304 หรือฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (พื้นที่หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9) พบมีพนักงานซึ่งทำงานตามโรงงานต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง กำลังจะกลับเข้าที่พักและบางคน กำลังจะไปเข้ากะทำงาน โดยใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ขอตรวจสอบและสอบถามด้วยวาจาสุภาพความห่วงใย พร้อมอธิบายชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเจ้าตัวได้มีการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ก่อนที่จะอนุญาตให้ผ่านไปทำงานหรือกลับเข้าที่พักได้ โดยเน้นย้ำให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง  สำหรับการทำหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบางไผ่ ในคืนที่ผ่านมา ไม่พบการกะทำความผิด พรก.หรือกฎหมายแต่อย่างใด

นายณรงค์ศักดิ์ หริมเจริญ กำนันตำบลบางไผ่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากเกิดภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ได้ติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับนโยบายจากทั้งรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเมืองมาปฏิบัติ พร้อมมาประชุมชี้แจงกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มาอย่างต่อเนื่อง และนับว่าเป็นความร่วมมือของชาวบ้านทุกๆคน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างจริงจัง กระทั่งจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งฝ่ายปกครองของตำบลบางไผ่ เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ที่จะสนองตอบและปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยเหนือ เพื่อนำไปสู่การขอความร่วมมือ การปฏิบัติของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด-19  ต่อไป.

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ