วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
ทม.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ อำเภอเมือง และกอ.รมน. ตรวจห้าง ตามมาตรการผ่อนคลายวันแรก
: 18 พ.ค. 63
395

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00น. นายกลยุทธ  ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา   มอบ  นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  นายเสรี  เพ็งสาท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและกอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา ตามมาตรการ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 33/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า รับทราบคำสั่งฯ และยินดีปฏิบัติตาม

โดยผลการตรวจในวันนี้ห้างโรบินสันได้เปิดให้ผู้เข้าใช้บริการได้3ทาง ซึ่งลูกค้าที่จะเข้าห้างสรรพสินค้าจะผ่านจุดบริการพรมเช็ดเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้าง รวมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ ไว้หลายจุด  นอกจากนี้ก่อนเข้าใช้บริการ ลูกค้าจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนผ่าน application “ไทยชนะ” กรณีที่ลูกค้าไม่มีโทรศัพท์จะต้องลงทะเบียนในสมุดซึ่งห้างได้จัดเตรียมไว้  เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 1 คน ต่อ5 ตารางเมตร ส่วนร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า จะมีป้ายจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์บริการ ส่วนร้านค้าทั่วไปมีการติดตั้ง Counter Shield ส่วนร้านอาหาร food court และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าจะมี Table Shield จัดระยะห่างในการรับประทานอาหาร ในส่วนของห้องสุขาที่ให้บริการลูกค้า จะมีการเว้นระยะห่างในจุดของโถปัสสวะ และอ่างล้างมือ  เพื่อความปลอดภัย

สำหรับจำนวนผู้เข้าใช้บริการในวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดห้างวันแรกมีจำนวนปานกลาง พนักงานห้างจะสวมใส่หน้ากากอนามัย และ Face Shield ทุกคน ส่วนลูกค้าจะสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด.

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ