วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
นอภ.แปดริ้ว นำ จนท.ประชุมกวดขัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยรัฐสอดส่องเรื่องโควิด-19
: 22 มี.ค. 63
247

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตกำนัน ได้ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่ตำบลคลองเปรง ณ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้เฝ้าระวังเข้มงวดกวดขัน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีคำสั่งให้กักตัวอยู่ในบ้าน ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สร้างความตระหนัก ลดความตื่นตระหนก และให้ดูแลตนเองอย่างถูกวิธีควรล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง

เวลาไปในที่ชุมชนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ถ้าไม่มีความจำเป็นควรงดออกนอกบ้าน หากผู้ใดใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่ป่วยให้กักกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

ข่าว/ภาพ  ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ